Informatie

Regels Elektrische Fiets, Brommobiel, Quad en meer

In Nederland mag maar met enkele voertuigen op de openbare weg gereden worden zonder dat u in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs. Voor de meeste voertuigen geldt in Nederland een minimum leeftijd vanaf 16 jaar en/of een geldig rijbewijs om een elektrische fiets, brommobiel, gehandicaptenvoertuig, quad, elektrische step, landbouwtrekker of ander bijzonder voertuig te mogen besturen. Welke voertuigen vallen onder de bijzondere voertuigen en welke eisen worden er aan het besturen van deze voertuigen gesteld?

Regels en voorwaarden bijzondere (motor)voertuigen

Welke regels, verkeersregels of voorwaarden of rijbewijseisen gelden achtereenvolgens voor de: elektrische fiets, E-bike, motorstep, gehandicaptenvoertuigen, brommobiel, segway, landbouwtrekkers, quad, trike, minibike, tuktuk, golfkar of een minitreintje als u als bestuurder gebruik maakt van de openbare weg?

Elektrische fiets of E-bike

Een elektrische fiets heeft een elektromotor die de fietser ondersteunt bij het trappen. Voorwaarde voor een elektrische fiets of E-bike is dat u als fietser wel moet blijven meetrappen voor de aandrijving. De elektrische fiets of E-bike zal zonder meetrappen niet rijden.
Volgens de Wegenverkeerswet geldt de elektrische fiets of E-bike als een normale fiets.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Géén rijbewijs vereist.
 • Géén verzekeringsplicht.

Elektrische fiets als snorfiets

Dit is een fiets met een elektromotor waarbij u niet hoeft mee te trappen om op snelheid te komen. De fiets rijdt dus ook zonder mee te trappen. Volgens de wegenverkeerswet geldt deze elektrische fiets als snorfiets of bromfiets. Dit is afhankelijk van de soort en de door de constructie bepaalde toegestane maximum snelheden: 25 km/u (snorfiets) of 45 km/u (bromfiets). Zowel de snorfiets als de bromfiets (bromscooter) moeten zijn voorzien van een geldig kenteken: voor de snorfiets geldt een blauwe kentekenplaat; voor een bromfiets een gele kentekenplaat.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Minimaal in het bezit van het rijbewijs AM.
 • Minimaal WA verzekering verplicht (voor schade veroorzaakt aan anderen / derden).
 • Helmplicht als de elektrische fiets als bromfiets staat geregistreerd.

Step, skaters en skeelers

Personen die zich voortbewegen op: skeelers, rolschaatsen, een step of een skateboard, mogen op de stoep en op het fietspad rijden. Wanneer er geen stoep of fietspad is, mogen ze de rijbaan gebruiken. Zij worden binnen het verkeer benaderd als voetgangers en volgen ook de verkeersregels zoals die voor voetgangers gelden.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Géén leeftijdseisen,
 • rijbewijsplicht of
 • verzekeringsplicht.

Motorstep

Een motorstep is een step met een verbrandingsmotor of elektromotor. Voor een motorstep gelden andere regels dan voor een step zonder motor. De motorstep is volgens de Wegenverkeerswet een bromfiets of snorfiets. Dit is afhankelijk van de constructiesnelheid. Bij maximaal 45 km/uur valt de step volgens de wet onder de bromfiets en bij maximaal 25 km/uur valt de step onder de snorfiets. In beide gevallen moet de motorstep die op de openbare weg rijdt voorzien zijn van een Nederlands of Europees typegoedkeuringsmerk en typegoedkeuringsnummer, plus een geldig kenteken. (snorfiets blauw - bromfiets geel)
Bestuurders van een motorstep moeten zich houden aan de verkeersregels die gelden voor bromfietsers en snorfietsers.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Bromfietsrijbewijs (AM) of rijbewijs B.
 • Bestuurder moet minimaal 16 jaar oud zijn.
 • Minimaal WA verzekering is verplicht.
 • Helmplicht als de motorstep als bromfiets is aangemerkt.

Gehandicaptenvoertuigen met motor

Gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen kunnen zijn:

 • Elektrische rolstoelen.
 • Scootmobielen.
 • Gesloten gehandicaptenvoertuigen * zoals de Canta, Amica, Arola en Mini Cruiser City.

* gehandicaptenvoertuigen zijn voertuigen, niet breder zijn dan 1,10 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2,00 meter. Brommobielen zijn géén gehandicaptenvoertuigen.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Voor het besturen van een gehandicaptenvoertuig met een elektromotor dat niet sneller dan 10 km/u kan rijden, geldt geen minimumleeftijd.
 • Voor een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig dat harder kan rijden dan 10 km/u,moet u in principe minimaal 16 jaar zijn (in sommige gevallen is ontheffing aan te vragen.
 • Géén rijbewijs nodig
 • Rijdend op het trottoir of voetpad volgt de bestuurder de regels voor voetgangers en mag niet sneller rijden dan 6 km/u.
 • Rijdend op het fiets- bromfietspad binnen de bebouwde kom maximaal 30 km/u en buiten de bebouwde kom 40 km/u.
 • Rijdend op de rijbaan (de weg) zowel binnen als buiten de bebouwde kom niet sneller dan 45 km/u.
 • Minimaal WA verzekering verplicht.
 • Géén kenteken, maar een verzekeringsplaatje achter op het voertuig.

Toekomstige aanpassingen regels gehandicaptenvoertuig
Het gebruik van bepaalde gehandicaptenvoertuigen wordt beperkt tot personen die gehandicapt zijn. Het gaat om rijden in gesloten gehandicaptenvoertuigen of gehandicaptenvoertuigen met een constructiesnelheid van meer dan 18 km/u.
Als het gebruik van bovengenoemde gehandicaptenvoertuigen ook zal zijn toegestaan voor niet-gehandicapten, dan zullen voor deze personen de regels voor snorfietsers of bromfietsers gaan gelden. Men wil hiermee voorkomen dat niet-gehandicapte personen met een gehandicaptenvoertuig op trottoir, stoep of voetpad rijden, gratis parkeren of hiermee de rijbewijsplicht ontlopen.

Brommobiel

Een brommobiel * lijkt het meest op een kleine personenauto. De brommobiel moet voldoen aan de technische eisen die staan beschreven in de Regeling Voertuigen. Een kenteken is verplicht.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Naast het theorie-examen voor de bromfiets ook het aparte praktijkexamen voor de brommobiel verplicht
 • de minimum leeftijd voor bestuurders is 16 jaar.
 • Het dragen van een gordel is verplicht. Zijn er geen gordels aanwezig en is het een open model, dan is een goedgekeurde helm verplicht.
 • Rijden op autowegen, autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer is verboden.
 • De maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom is 45 km/uur, tenzij ter plaatse een lagere maximumsnelheid geldt.
 • De brommobiel moet op de rijbaan rijden en mag geen gebruik maken fiets-/bromfietspaden.
 • Parkeren op het trottoir is verboden.
 • Op de achterkant van het voertuig moet een rond wit bord met rode rand zijn bevestigd waarin met zwarte letters het getal 45 is aangegeven.
 • De brommobiel moet minimaal WA-verzekerd zijn.

* brommobielen zijn géén gehandicaptenvoertuigen.

Segway

De Segway is een bijzonder type bromfiets en valt sinds 1 januari 2011 onder een nieuwe categorie voertuigen. De minister van Infrastructuur en Milieu bepaalt of zo’n voertuig de weg op mag. Is dit het geval, dan gelden er bepaalde regels, zoals een maximumsnelheid van 25 km/uur en het verplichte gebruik van verlichting.
Een Segway is een elektrisch aangedreven voertuig dat u staande of zittend bestuurt. Een Segway is een zelfbalancerend voertuig met 2 wielen naast elkaar. Met een Segway mag u op het fietspad of op het fiets/bromfietspad rijden. Is er geen verplicht fietspad of fiets/bromfietspad, dan mag u op de rijbaan rijden.

Uitzondering gehandicapten:
U mag als gehandicapte de Segway ook op de stoep gebruiken. U moet dan wel beschikken over een OV-Begeleiderskaart, een Valyspas of een WMO-pas. De maximumsnelheid op de stoep is -net als bij scootmobielen- 6 km/uur.
Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Géén rijbewijseisen.
 • Géén kenteken.
 • Géén helmplicht.
 • Verzekeringsplaatje plus minimaal WA verzekering verplicht.

Landbouwtrekkers

De minister van Infrastructuur en Milieu wil een specifiek rijbewijs voor bestuurders van landbouwtrekkers invoeren. Over de te stellen eisen aan dit rijbewijs vindt nog overleg plaats met de betrokken organisaties.
Op termijn wordt een apart trekker rijbewijs voor landbouwtrekkers ingevoerd. De streefdatum voor invoering van het trekkerrijbewijs is –na aanpassing van de Wegenverkeerstwet- 1 januari 2014.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder

 • Géén rijbewijs vereist.
 • Jongeren van 16 en 17 jaar moeten in het bezit zijn van een z.g. “trekkerrijbewijs jeugdigen”. Dit is een officieel certificaat voor bekwaamheid.

Quad

Een quad is een motorrijtuig met 4 wielen en zonder carrosserie. De soort quad wordt bepaald op basis van de maximumsnelheid, de massa (het gewicht) en het maximum vermogen.
Er zijn verschillende soorten quads:

1. De quad die niet is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg
Deze quad mag alleen op niet voor het openbaar verkeer openstaand eigen terrein rijden. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen. Voorbeeld is een kinderquad.

2. De quad die is goedgekeurd als bromfiets
Voor deze quads gelden dezelfde regels als voor bromfietsers.

 • Minimumleeftijd van de bestuurder is 16 jaar.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Minimaal rijbewijs AM is verplicht.
 • Helmplicht.
 • Een eigen kenteken.

Verder heeft deze quad:

 • Een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/u.
 • Ledig gewicht van minder dan 350 kilogram (het gewicht van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen).
 • Motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 kubieke centimeter óf een dieselmotor met een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kilowatt óf een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kilowatt.

3. De quad die is goedgekeurd als een driewielig motorrijtuig
Voor deze quads gelden de volgende regels:

 • Geen maximum constructiesnelheid.
 • Achter op het voertuig is een kenteken verplicht.
 • Minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Rijbewijs B is verplicht.
 • Helmplicht, tenzij de quad is voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels.
 • Ledig gewicht van hoogstens 400 kilogram (bij gebruik van goederenvervoer hoogstens 550 kilogram).
 • Maximumvermogen van niet meer dan 15 kilowatt.

4. De (zware) quad die is goedgekeurd als personenauto
Voor deze quads gelden de volgende regels:

 • Voor en achter op het voertuig is een kenteken verplicht.
 • Minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Rijbewijs B is verplicht.
 • Afhankelijk van de datum waarop de quad in het verkeer is gebracht (datum eerste toelating) moet deze zijn voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels.
 • Dragen van een helm is niet verplicht.

5. De (zware) quad die is goedgekeurd als bedrijfsauto
Voor deze quads gelden de volgende regels:

 • Minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Rijbewijs B of C (maximummassa meer dan 3500 kg) is verplicht.
 • Afhankelijk van de datum waarop deze quad in het verkeer is gebracht (datum eerste toelating), moet deze voorzien zijn van goedgekeurde veiligheidsgordels.
 • Een helm dragen is niet verplicht.
 • Kenteken is verplicht.

Trike

Een trike is een driewielig motorrijtuig of een driewielige bromfiets zonder carrosserie.
Regels voor een trike die is goedgekeurd als driewielig motorrijtuig
Rijden op de auto- en autosnelweg is toegestaan. Het gebruik van de autoweg is alleen toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee een snelheid van tenminste 50 km/uur mag en kan worden gehaald. Het gebruik van de autosnelweg is alleen toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee een snelheid van tenminste 60 km/uur kan worden bereikt.

 • Minimumleeftijd van de bestuurder is 18 jaar
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Rijbewijs B is verplicht.
 • Kenteken is verplicht.
 • Helmplicht, tenzij de trike is voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels.


Regels voor een trike die is goedgekeurd als driewielige bromfiets
Deze trike heeft een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 45 km/uur, een ledig gewicht van minder dan 350 kilogram (het gewicht van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen) en een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 kubieke centimeter óf een dieselmotor met een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kilowatt óf een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kilowatt.
Voor deze trikes gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.

 • Minimumleeftijd bestuurder is 16 jaar.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Bromfietsrijbewijs (AM) is verplicht.
 • Helmplicht, tenzij de trike is voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels.
 • Kenteken is verplicht.

Minibike

Een minibike is een kleine motor van ongeveer 50 centimeter hoog en 1 meter lang. Er zijn weinig minibikes goedgekeurd om op de openbare weg te rijden. Met een niet goedgekeurde minibike mag u niet op de openbare weg rijden of op een voor het openbare verkeer toegankelijk eigen terrein. Dan is de minibike onverzekerd. U mag met een minibike zonder typegoedkeuring alleen rijden op eigen terrein, dat niet toegankelijk is voor openbaar verkeer, zoals een racebaan of een eigen afgesloten erf.

Tuktuk

De tuktuk is een overdekt driewielig voertuig. Het voertuig is geschikt om meerdere personen mee te vervoeren. De tuktuk mag zonder vergunning gebruikt worden als taxi. Voor de tuktuk geldt dezelfde maximumsnelheid als voor een personenauto. Een tuktuk mag de snelweg op, mits het voertuig minimaal 60 km/uur kan en mag rijden. Tuktuks met een maximumsnelheid van 45 km/uur vallen volgens de wet onder de verkeersregels voor brommobielen. Deze tuktuks moeten een bromfietskenteken hebben.
Voor de tuktuk gelden de volgende regels:

 • Moet voorzien zijn van een kenteken.
 • Bestuurder moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Minimaal WA-verzekering.
 • Rijbewijs B is verplicht.

Golfkar

Een golfkar is een elektrisch aangedreven wagen bestemd voor gebruik op golfbanen. Met een golfkar mogen alleen caddies en golfspelers vervoerd worden op het golfterrein. Met een golfkar (golfwagentje) mag u niet op de openbare weg rijden. Een golfkar voldoet niet aan de eisen van de Regeling voertuigen.

Wegtreintje

Een wegtreintje is een motorvoertuig met een of meer aanhangwagens, ingericht voor het vervoer van personen. Vaak worden ze gebruikt om toeristen langs bezienswaardigheden te rijden. Het vervoer van personen in aanhangwagens is verboden. Een wegtreintje mag daarom alleen op de openbare weg rijden met een ontheffing voor het vervoer van personen in een aanhanger van de betrokken wegbeheerders (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen). De wegbeheerder zal ontheffingsvoorwaarden stellen om de verkeersveiligheid te bewaken en de hinder voor het overige verkeer zoveel mogelijk te vermijden. Er mogen ook personen in of op aanhangers worden vervoerd in het kader van een evenement of optocht, als daarvoor door de wegbeheerder een vergunning is afgegeven.